Activiteiten

  • Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt.
  • Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
  • Conferenties en voorlichtingsdagen.
  • Seminars en trainingen.
  • Andere sociale en maatschappelijk activiteiten.
  • Open dagen.